عنوان خبر: نبریک
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط Admin
پنجشنبه 24 تير 1389 - 16:53:00

تولد سومین اختر تابناک امامت وروز پاسدار را 

016.jpg به همه بازدیدکنندگان تبریک عرض می نماییم و امیدواریم که همیشه جزوه رهروان واقعی آن حضرت باشیم.


این خبر از طرف آموزشگاه کامیپوتر امام حسین(ع)
( http://www.khosravi24.ir/news.php?extend.20 )