عنوان خبر: تبریک سال نو
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط Admin
يكشنبه 1 فروردين 1389 - 11:21:55

سال نو مبارکاین خبر از طرف آموزشگاه کامیپوتر امام حسین(ع)
( http://www.khosravi24.ir/news.php?extend.31 )