عنوان خبر: دوره های جدید
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط Admin
يكشنبه 13 شهريور 1390 - 18:39:10

آموزشگاه کامپیوتر امام حسین(ع) برگزار می نماید فهرست واحدهاي تخصصي رشته تصويرسازی کامپیوتری براي اخذ ديپلم(طبق ویرایش هشتم ):
نام دوره آموزشي كد استاندارد تعداد واحد درسی شهريه عمومي ساعت
کاربر رایانه 3/0/1/24/42-3 8 2279200 300
کاربر نرم افزار اداری 4/1/24/42-3 6 1724800 230
طراح گرافیک رایانه ای 3/1/51/66-1 5 1601600 200
رایانه کار گرافیک Freehand 4/1/58/62-1 2/5 862400 90
رایانه کار Corel Draw 4/1/54/62-1 1/5 554400 60
شهروند الکترونیک 2/5/1/24/42-1 2 493350 77
کارور Flash MX 3/1/46/61-1 2/5 887040 96
جمع کل - 27/5 8402790ریال 1053
شروع دوره 15/7/1390 لغایت 15/3/1391         ساعت برگزاری 8صبح لغایت 12:30 شهریه  ماهیانه 930،000ریال                                  *********************************************************** فهرست واحدهاي تخصصي رشته طراحی صفحات وب براي اخذ ديپلم    (طبق ویرایش هشتم ):
نام دوره آموزشي كد استاندارد تعداد واحد درسی شهريه عمومي ساعت
کاربر رایانه 4/1/24/42-3 8 2279200 300
کاربر نرم افزار اداری 3/1/51/66-1 6 1724800 230
طراح گرافيك رايانه ای 3/1/46/61-1 5 1601600 200
کارور Flash MX 3/1/43/66-1 2/5 887040 96
طراحي مقدماتي صفحات وب 3/1/45/61-1 4/5 1478400 190
رايانه كار Visual Interdev 3/1/48/61-1 3 924000 104
رايانه كار Dream Weaver 3/1/57/26-0 1/5 616000 70
رایانه کار ciw 3/1/57/26-0 7/5 1971200 300
جمع کل - 38 11482240ریال 1490
شروع دوره 15/7/1390 لغایت 15/5/1391     ساعت برگزاری 8صبح لغایت 12:30 شهریه  ماهیانه 1،040،000ریال                                                                          الیگودرز  خ امام جنب مسجد صاحب الزمان طبقه فوقانی بانک توسعه تعاون 06642225851-09163642527


این خبر از طرف آموزشگاه کامیپوتر امام حسین(ع)
( http://www.khosravi24.ir/news.php?extend.36 )